Poslušnost

Základní poslušnost máme zvládnutou k mé spokojenosti. Povely: ke mě, tady, sedni, lehni, zůstaň, čekej, vstaň, štěkej, volno, fuj, pust, nesmíš, k noze (+ další speciální jako např. silnice, down, boudička, místečko…) Cherrís umí.Pro mě je hlavně důležité abych ji mohla vzít prakticky kamkoliv, jezdit jakýmikoliv dopravními prostředky a nechat ji na většině míst běhat volně. A toto všechno se nám daří, takže jsem maximálně spokojená

Žádně vyšší záměry v poslušnosti nemáme, stačí nám to, že to hypoteticky umíme…